MartheARBEIDSMILJØ

Neras Direkte kjennetegnes av en dynamisk og innholdsrik hverdag med et høyt tempo. Vi er stolte av å ha et godt, ungt arbeidsmiljø, hvor bred sammensetning
av personligheter gir rom for trivsel og tilhørighet på jobb.

Vi legger vekt på at man skal lykkes som selger.
Mestringsfølelse øker motivasjon og trivsel, og ved at vi hjelper våre selgere til å lykkes, øker vi både den ansattes og bedriftens inntjening.

Et viktig ledd i vårt arbeid for å skape fremgangsrike selgere er konkurranser.
Det å ha noe å strekke seg mot har mye å si for resultatene, og konkurranser gjør
i tillegg hverdagen mer spennede og morsom.