MartheFELTSALG

Å drive med oppsøkende salg ute i kundebesøk er en utfordrende jobb, og det som kjennetegner effektive selgere er at de bruker mer tid på salgsaktive
arbeidsoppgaver enn på ordrebehandling.

Neras Direkte har et høyt fokus på å jobbe riktig, slik at hverdagen til alle involverte
i salg og på backoffice har tydelige rammer med definerte oppgaver.

Ved å sette utarbeiding av prospectliste i system, bruke definerte mennesketyper
på møtebooking og ha fokus på gjennomføring av det vi kaller det perfekte salgsmøtet, har vi oppnådd svært gode resultater.

Neras Direkte utfører oppdrag både mot private og mot næringslivet. Vi benytter egenutviklet software som oppdaterer aktivitet og resultat opp mot systemet vårt i sanntid, slik at vi til enhver tid har kontroll på hvor våre selgere er og hva de gjør.

Våre selgere har fokus på å avdekke de faktiske behovene som kunden, bevisst eller ubevisst, holder tilbake. Vi er også dyktige på å tydeliggjøre produktfordelene og
hva disse innebærer for kunden, og dermed framkalles betydelig færre innvendinger
mot kjøp. Dette er et resultat av en effektiv metode for behovsanalyse, samt argumentasjonsteknikk som har fokus på verdi i stedet for pris.