MartheHISTORIE

Neras Direktes utvikling fra oppstarten i 1999 og frem til i dag har vært en eventyrlig ferd, fylt med små og store milepæler:

2000: Vi inngår samarbeid med Eneas Energy AS (den gang Norsk EnergiRevisjon AS) og jobber utelukkende som deres salgs- og markedsorganisasjon.

2002: Organisasjonen ekspanderer og vi tar på oss oppdrag fra flere aktører, hovedsakelig fra kraftbransjen.

2003: Neras Direkte flytter inn i Telenor sitt bygg på Tyholt i Trondheim. Betydelige investeringer blir gjort for å bygge et moderne salgssenter med teknologisk avanserte verktøy.

2004: Vi inngår samarbeid med Telenor, som gjennom mange år skal komme til å være vår største samarbeidspartner og oppdragsgiver.

2005: Vår oppdragsmengde for Telenor øker jevnt og trutt, og samarbeidet utvides til også å omfatte bedriftsmarkedet.
Obligatorisk TjenestePensjon (OTP) blir innført, og Neras Direkte tar på
seg å gjennomføre Storebrands satsning mot et nytt og spennende pensjonsmarked. Suksessen fører til flere oppdrag for Storebrand, både mot privat- og bedriftsmarkedet.

2006: Neras Direkte tar skrittet ut i Skandinavia, og åpner avdeling med 24 plasser i Østersund i Sverige. Her jobber vi med Eneas Energys produkter mot det svenske bedriftsmarkedet.
Samarbeidet med Telenor utvikles stadig, og vi jobber nå med alle Telenors aksesser, mot private og bedrifter.
Vi passerer en kapasitet på 100 samtidige konsulenter i Trondheim.

2007: Vi investerer i eget forretningsbygg i Holtermanns veg 2 i Trondheim, og forlater Telenor-bygget for å bygge det perfekte salgssenter. Samtidig gjør vi betydelige oppgraderinger og utvidelser av teknisk utstyr for å imøtekomme den økende oppdragsmengden.

2008: Avdelingen i Østersund utvides, og vi dobler produksjons-kapasiteten.
OKQ8 blir, ved siden av Eneas Energy, en av våre største oppdragsgivere i Sverige.

2009: Energirådgiverne etableres, og Neras Direkte starter et omfattende felt-arbeid med energibefaring og salg av energibesparende produkter til private husholdninger.
Vi etablerer oss i Tyskland.

2010: Ved årsskiftet leverer vi salgstjenester i Norge, Sverige og Tyskland, og vi har
nå for første gang over 100 heltidsstillinger som jobber med oppdrag for en og samme oppdragsgiver.