MartheKARRIERE INNEN SALG

Dersom du ønsker en karriere innen salg, vil du få et meget godt utgangspunkt
ved å jobbe som selger hos Neras Direkte.
Vi gir deg en forståelse for salget som er uvurderlig for videre karriere.
Hos oss vil du få mulighet til å erfare flere salgstyper innen forskjellige produkt og marked, noe som gir et godt grunnlag for den videre veien på yrkesstigen.

Alle salgsledere hos ved Neras Direkte rekrutteres internt fra selgerstaben.
Det vil si at dersom man gjør det bra som selger og har de nødvendige personlige egenskaper, er ikke veien lang til at man kan avansere videre i systemet.

Salgserfaringen og salgsforståelsen du får av oss vil alltid være attraktivt for andre arbeidsgivere, og vi hjelper deg gjerne videre i din karriere.