MartheKURS OG OPPFØLGING

Salg er et krevende yrke, og vi legger stor vekt på en grundig og målrettet
opplæring av nye selgere. Dette sikrer gode resultater i salgsarbeidet, både med tanke på volum og kvalitet.

Neras Direkte gjennomfører komplette salgs- og produktkurs for alle våre ansatte. Kursene ledes av dedikerte kursholdere med høy kompetanse, og har en ukes varighet. Emner som gjennomgås omfatter blant annet kundepsykologi, kommunikasjon og salgsteknikker. I gjennomføringen rettes fokus mot hva man
skal jobbe med, og det legges vekt på en praktisk tilnærming til stoffet.

Våre salgskurs forbereder selgerne til både salg på telefon, salg i felt og rådgivende salg.

Etter endt salgskurs fortsetter kompetansebyggingen med kontinuerlig oppfølging
av salgsteknikk og produktkunnskap. Dette foregår gjennom undervisning, gruppeøvelser og medlytt på salgssamtaler.

Målrettet trening er viktig for at man skal utvikle seg som selger, og Neras Direkte legger til rette for at alle skal få ut sitt potensiale gjennom kontinuerlig trening.