MartheOM NERAS DIREKTE

Neras Direkte ble etablert i 1999 med en visjon om å erobre markedet ved å
rendyrke kompetanse innen konseptutvikling, strategi og salgsprosesser
– Salg satt i system.

Vi har lang erfaring i å sammen med våre oppdragsgivere utvikle konsepter og strategier, sette disse ut i live og gjennomføre salgsaktiviteter. Vi har på den
måten bidratt til betydelige gevinster i bl.a. økt kundemasse, større inntjening
og nye produktområder.

Organisasjonen har siden oppstarten hatt en sterk, stabil vekst og sysselsetter i dag
ca 200 selgere i Norge, Sverige og Finland.

Vår største styrke er en solid stamme av dyktige nøkkel-personer. Med sine forskjellige kompetanseområder danner disse den plattformen som er nødvendig
for å utvikle, opprettholde og kontinuerlig øke kvaliteten i alle de ledd og prosesser
som tilsammen utgjør vår salgsorganisasjon.

Neras Direkte er sertifisert av NORDMA – Norsk Direkte Markedsførings Forening.