MartheSALG I NERAS DIREKTE

Hos Neras Direkte tilbyr vi alle former for salg. Man kan gjøre salg på telefon,
i felt eller i rene kundemøter.
Felles for alle salgsformene er at du får en grundig innføring i vår salgsfilosofi og tenkemåte for hvordan salgssamtalen og kundemøtene skal gjennomføres.

Kontinuerlige tilbakemeldinger fra engasjerte salgsledere sørger for at du oppnår
de resultatene som ønskes.
Salg kan læres, og vi har en målrettet teoretisk og praktisk salgsopplæring som
sikrer deg de beste forutsetninger for å lykkes med salget.