MartheSALG SATT I SYSTEM

Det hjelper ikke å ha et godt produkt og gode selgere.
Uten klare, definerte rammer og riktige styringsverktøy vil man aldri få mer enn
under middels gode resultater.

- Kontroll på alle tall og faktorer i alle prosesser

Salg satt i system sikrer at man har kontroll på alle ledd i verdikjeden. Ved hjelp
av gode arbeidsverktøy, metoder og rutiner vet man hele tiden hvilke resultater man kan forvente, basert på historikk, status i øyeblikket og tiltak for fremtiden.

Man er proaktiv og jobber fremtidsrettet med klare, definerte rammer, og evner derfor å snu seg raskt for å imøtekomme endringer og utfordringer.

- Systematiserte prosesser sikrer kvaliteten
- Salg satt i system selger 5 ganger mer