MartheTELEMARKETING GJENNOM NERAS DIREKTE

Telemarketing er en bransje som har fått mye negativ omtale.

I det skandinaviske markedet er det bare en håndfull aktører som opptrer på en korrekt måte ovenfor sluttkunder.

Neras Direkte er unik i telemarketing-bransjen.

Vi har alltid hatt fokus på å være en profesjonell aktør.
Vi er sertifisert av Nordma som godkjent callcenter, noe som betyr at alle oppdrag som gjennomføres hos Neras Direkte er godt innenfor de lover og regler som eksisterer.

Vi ligger gjerne 2-3 år foran, og implementerer endringer allerede når de legges
ut som lovforslag. Eksempel på dette er lov om lydopptak av alle samtaler og
skriftlig verifisering av salg.

Neras Direkte har nulltoleranse ved brudd på myndighetenes, våre egne og oppdragsgivers retningslinjer. Dette sikrer kvaliteten på aktivitetene og forhindrer
støy i markedet.

Kvalitetssikring er ivaretatt og satt i system, blant annet med dedikerte ressurser
som daglig gjennomfører medlytt på salgssamtaler. På den måten opprettholdes
og økes både den faglige og salgsmessige kvaliteten, slik at både vi og
oppdragsgiver er fornøyde.


Neras Direkte benytter avanserte analysesystemer som er utviklet av vår egen IT-avdeling. Disse verktøyene gir oss kontinuerlig oversikt over alle nøkkeltall i sanntid, både totalt, på prosjektnivå og ned på selgernivå.
Vi monitorerer hele tiden utviklingen, lønnsomheten, hitrate og andre faktorer som man ønsker å måle på. I tilknytning til dette tilbyr vi skreddersydd rapportering i forskjellige format og hyppigheter. Rapportering kan gjøres live på web eller til gitte tidspunkt pr e-post eller SMS.


NERAS DIREKTES TM-TJENESTER

 • Nysalg
  • Dette er den mest krevende oppgaven i telefonsalg, og den salgsformen vi er best på. Flere års erfaring med kun nysalg har gitt våre ressurser en genuin forståelse for hvordan dette skal gjøres best mulig, og øker sjansen for et best mulig resultat.

 • Holdback
  • Markedene og kundelojaliteten er i stadig endring, og det å sikre langvarige kundeforhold har stor økonomisk betydning. Det er ofte kostbart å skaffe nye kunder, og derfor er det svært viktig å beholde de eksisterende kundene så lenge som mulig for å opprettholde kundemassen. Vi kontakter dine kunder og øker kundetilfredsheten ved å tilby taktiske endringer på eksisterende løsninger og gjøre mersalg. Dette gir mer trofaste kunder, skaper økt inntjening og bidrar til mindre churn.

 • Antichurn
  • Alle selskap mister kunder underveis, og ofte er det nok å ta kontakt og gjøre aktive grep for å beholde kunden, selv om han er på vei til et annet selskap. Vi kontakter de som har gitt beskjed om avslutning av kundeforhold, og sørger for at de forblir kunder hos deres selskap, før kundene permanent er tapt.

 • Winback
  • De fleste er mer tilbøyelige til å inngå kundeforhold med selskaper de kjenner fra før. Når man blir kontaktet av tidligere leverandør av en tjeneste eller produkt, er sannsynligheten for et nytt kundeforhold derfor mye høyere enn ved en nysalgskampanje. Neras Direkte kjører salgsaktiviteter rettet mot oppdragsgivers tidligere kunder og bruker det forhenværende kundeforholdet aktivt i salgssamtalen. Dette er kampanjer som vanligvis har større tilslag en salg mot kaldt marked, og som derfor er en viktig del av den totale salgsstrategien.

 • Svartjenester
  • Når man kjører telefonkampanjer vil det alltid være noen man ikke kommer i kontakt med. Kampanjens kontaktnummer kobles til et eget svarsenter som tar imot samtaler fra de kundene som ringer opp igjen etter ubesvart anrop fra oss. Kundene føler at de blir ivaretatt ved at det er noen som besvarer samtalene deres, og vi maksimerer kundegrunnlaget vi jobber med ved å selge også på disse samtalene.

 • Markedsundersøkelser
  • Ved å ta kontakt med gitte referansegrupper vil man få et klart bilde av de faktorer man ønsker å ha konkrete tilbakemeldinger på. Telefonen er et ypperlig verktøy til dette. Vi har dedikerte mennesker som effektivt og i stort volum kontakter de markedssegment du ønsker tilbakemeldinger fra. På kort tid vil du få en korrekt og detaljert beskrivelse for ditt fokusområde.

 • Kundeservice
  • Kundeservice blir stadig et viktigere moment i kundens opplevelse av produktet eller tjenesten som de har gjennom deres selskap. Kundeservice er også en meget god arena for salg, og kan med riktig gjennomføring gi direkte økning i inntjening i tillegg til den gevinsten man får av fornøyde kunder over tid. Neras Direkte kan etablere en fast gruppe som jobber med dine kundeservicehenvendelser. Med vår kompetanse på både salg og kundedialog, sikrer vi en tjeneste av høy klasse. Opplæring og produktkunnskap, tekniske systemer, konsulentverktøy og backoffice blir godt ivaretatt med støtte av alle våre ressurser.