Åpenhetsloven – vårt ansvar

Åpenhetsloven trer i kraft 1. juli 2022 i Norge og skal fremme virksomheters respekt for FNs grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven pålegger virksomhetene informasjonsplikt og årlige aktsomhetsvurderinger.

Konsernet VENI Energy Group har vedtatt å forankre ansvarlighet ovenfor FNs grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i virksomhetens retningslinjer, og legge dette til grunn i all sin aktivitet. Forpliktelsen gjelder ovenfor alle som blir berørt av vår virksomhet i Norge. Konsernet forventer at datterselskaper, ansatte, forretningspartnere og andre parter som er knyttet til dets virksomhet, produkter og tjenester respekterer arbeidsmiljøloven og internasjonalt anerkjente menneskerettigheter.

Neras Direkte AS er en del av konsernet VENI Energy Group som har hovedkontor i Drammen, Norge. Neras Direkte AS er sertifisert av ordningen «Godkjent Callsenter», utviklet av Virke og ANFO.

Vi har i mange år satt bærekraft høyt på agendaen og VENI Energy Group AS har vært et sertifisert Miljøfyrtårn siden 2007. Vi jobber i henhold til UN Global Compacts ti prinsipper for ansvarlig næringsliv og MJ Hudson utfører årlige eksterne revisjoner av vårt ESG arbeid (Environmental, Social & Governance). Kjøp av tjenester og materiell gjøres fra selskaper registrert innenfor EU. Konsernet gir årlige bidrag til Unicef, Bellona, Zero og ECOenergia sitt arbeid innen bærekraft.

Konsernets interne retningslinjer dekker krav til anstendige arbeidsforhold, beskyttelse og overholdelse av menneskerettighetene, HMS-rutiner, anti-korrupsjon, bærekraft, varslingsrutiner, informasjonssikkerhet og personvern. Alle våre arbeidstakere forplikter å følge konsernets interne retningslinjer.

VENI Energy Group har iverksatt arbeidet med å kartlegge og prioritere områder innen aktsomhetsvurderinger, og tar sikte på å utarbeide en liste over prioriterte områder innen 1. november 2022. Vi oppfordrer til å sjekke vår nettside løpende for oppdatert informasjon. Det vil bli gjennomført aktsomhetsvurderinger av våre leverandører basert på denne prioriteringslisten. Vi arbeider nå aktivt med å implementere gode systemer for oppfølging av leverandørene og sikre implementering av egen Supplier Code of Conduct i videre arbeid. Dette skal igjen sikre at VENI Energy Group AS ikke medvirker til brudd på menneskerettigheter, uanstendige arbeidsforhold eller andre negative påvirkninger på miljø og arbeidsliv. Resultatet av aktsomhetsvurderingene vil i henhold til åpenhetsloven bli offentliggjort på våre hjemmesider innen 30. juni 2023.

Innsynsbegjæringer til VENI Energy Group med datterselskaper angående vårt arbeid med åpenhetsloven, grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, eller mulige funn, kan rettes til compliance@venienergy.com Vennligst spesifiser i mail hvilket av våre selskaper henvendelsen gjelder.

Neras Direkte AS

Otto Nielsens veg 12
7052 Trondheim
74 60 42 62
post@nerasdirekte.no

 

Vår personvernerklæring

Åpenhetsloven