Neras Direkte AS personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Neras Direkte samler inn og bruker personopplysninger i vår virksomhet.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en person. Dette kan for eksempel være navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse, energiforbruk eller IP-adresse. Vi selger ikke dine personopplysninger til andre selskaper.

Enhver innsamling, registrering, kopiering, sammenstilling, lagring og utlevering av personopplysninger kalles behandling av personopplysninger.

Neras Direkte, ved CEO, er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret.

Nettbasert behandling av personopplysninger

Nettredaktøren har det daglige ansvaret for Neras Direkte sine behandlinger av personopplysninger på Neras Direkte sine nettsteder, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som «kontakt oss» og «kontakt meg». Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Neras Direkte er ansvarlig for innholdet på sine nettsider. Når du har klikket på en tjeneste, forlater du våre nettsider og kommer til en side hos den virksomheten som eier den aktuelle tjenesten. Denne virksomheten er behandlingsansvarlig for sine sider, og kan ha andre analyseverktøy og lagre andre opplysninger om deg enn hva Neras Direkte gjør.

Telefon og e-post

Neras Direkte benytter e-post og telefon som en del av vårt daglige arbeid som ledd i kommunikasjon med kunder, potensielle kunder, ansatte og leverandører. Ved bruk av e-post vil vi kunne behandle ikke sensitive personopplysninger. Det samme gjelder ved telefonsamtaler, hvor sentrale opplysninger kan bli journalført. Dette er opplysninger vi behøver for å oppfylle våre forpliktelser overfor den registrerte kunde, hvor det rettslige grunnlaget for behandling enten er etter samtykke eller som ledd i oppfyllelse av avtale.

E-postadresser og telefonnummer til kundens kontaktpersoner lagres forsvarlig i våre interne kundestøttesystemer, deles ikke med andre virksomheter utenfor gruppen utover våre partnere som avtalemessig bistår med tjenesteleveransen. Personlig kontaktinformasjon kan slettes en gitt tid etter at all kundeaktivitet er avsluttet, eller etter at vi får informasjon fra kunden om at du ikke lenger er kontaktperson for en av våre kunder og du derfor ber om at mailadressen slettes før den rutinemessig slettes etter en periode uten aktivitet.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Neras Direkte benytter seg av informasjonskapsler og samler inn opplysninger om besøkende til nettsteder eiet av Neras Direkte. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics på vårt nettsted. Dette er et verktøy tilhørende Google, Inc. og som er installert på en egen server hos driftsleverandøren. Informasjon fra dette verktøyet utleveres ikke fra Neras Direkte til andre aktører.

På https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en kan du lese om hvordan du kan stille inn nettleseren din for å akseptere eller avvise informasjonskapsler.

Lagring og sikring av personopplysninger

Vi lagrer dine personopplysninger forsvarlig så lenge det er nødvendig for det formålet personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke kan slettes, hvis du ber om det og vi ikke behøver disse personopplysningene av andre kontraktsmessige årsaker.

Våre leverandører

Neras Direkte benytter seg av eksterne tjenesteleverandører som vil kunne behandle personopplysninger på våre vegne. Behandlingen skjer da i samsvar med våre instrukser og inngått databehandleravtale.

Rosenborg Reklame er Neras Diektes databehandler, og er vår totalleverandør for utvikling, drift og vedlikehold av nettsteder. Leverandøren benytter underleverandøren Sircon til å utføre drift av nettstedet (webhotell).

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun Neras Direkte som har tilgang til opplysningene som samles inn.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har krav på innsyn i de personopplysninger vi har registrert om deg, og kan kreve retting eller sletting av personopplysninger vi behandler forutsatt at vi ikke behøver dine personopplysninger av kontraktsmessige årsaker.

Dersom behandling er basert på samtykke fra deg gjør vi oppmerksom på at samtykke når som helst kan trekkes tilbake.

Spørsmål om vår behandling av personopplysninger om deg, retting eller sletting kan gjøres ved å sende dette til post@nerasdirekte.no  

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk våre rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Klager

Dersom du mener vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet eller på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner mer informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på deres hjemmesider.

Endringer

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere personvernerklæringen for å gjenspeile eventuelle endringer på nettstedet, ved vår nettstedspolitikk eller endringer i regelverket tilsier det. Ved vesentlige endringer vil vi informere særskilt i de tjenestene som berøres.