Salg satt i system

Det hjelper ikke å bare ha et godt produkt og gode selgere.

Uten klare, definerte rammer og riktige styringsverktøy vil man aldri få mer enn under middels gode resultater. Man må ha kontroll på alle tall og faktorer i alle prosesser.

Kontroll i alle ledd

«Salg satt i system» sørger for at man har kontroll på alle ledd i verdikjeden. Systematiserte prosesser sikrer kvaliteten. Ved hjelp av gode arbeidsverktøy, metoder og rutiner vet man hele tiden hvilke resultater man kan forvente, basert på historikk, status i øyeblikket og tiltak for fremtiden. Man er proaktiv og jobber fremtidsrettet med klare, definerte rammer, og evner derfor å snu seg raskt for å imøtekomme endringer og utfordringer.

Neras Direkte AS

Otto Nielsens veg 12
7052 Trondheim
74 60 42 62
post@nerasdirekte.no

 

Vår personvernerklæring

Åpenhetsloven